Quan sát các hình từ 2 đến 8: Hãy chỉ từng hình xem ai đi đúng, ai đi sai quy định giao thông?

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát và trả lời:

a. Quan sát các hình từ 2 đến 8:

b. Trả lời câu hỏi:

Hãy chỉ từng hình xem ai đi đúng, ai đi sai quy định giao thông?

Bài làm:

  • Hình 2: Các bạn đi bộ qua đường sai quy định giao thông vì đèn xanh vần băng qua đường, bác đi xe đạp đi sai quy định giao thông vì đèn đỏ vẫn đi.
  • Hình 3: Anh đi xe đạp đi sai quy định giao thông vì đường đó là đường một chiều.
  • Hình 4: Bạn nữ áo hồng đi sai quy định giao thông vì đi xe đạp về phía bên trái
  • Hình 5: Các bạn nhỏ đi xe đạp trên vỉa hè đi sai quy định giao thông vì vỉa hè chỉ dành cho người đi bộ.
  • Hình 6: Anh thanh niên vác thang sai quy định giao thông vì lái xe một tay và mang vác vật cồng kềnh trên đường.
  • Hình 7: Các bạn nhỏ đi xe đạp sai quy định giao thông vì đi xe hàng đôi
  • Hình 8: Các bạn nhỏ đi xe đạp sai quy định giao thông vì đi xe đạp thả tay, đèo hai ba người.

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN