Em thích sống ở làng quê hay đô thị? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

3. Em thích sống ở làng quê hay đô thị? Vì sao?

.......................................................................................................

Bài làm:

Em thích sống ở làng quê hơn vì ở làng quê bầu không khí trong lành, ít ô nhiễm hơn ở thành phố, có nhiều cây xanh.

  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN