Họ nội của em, ngoài ông, bà nội sinh ra bố em còn có những ai nữa? Em gọi họ như thế nào?

  • 1 Đánh giá

3. Giới thiệu về họ nội, ngoại của em

a. Họ nội của em, ngoài ông, bà nội sinh ra bố em còn có những ai nữa? Em gọi họ như thế nào?

b. Họ ngoại của em, ngoài ông, bà ngoại sinh ra mẹ em còn có những ai nữa? Em gọi họ như thế nào?

c. Nói một số việc em đã làm để giúp đỡ mọi người trong họ nội, họ ngoại của em.

Bài làm:

a. Họ nội của em, ngoài ông, bà nội sinh ra bố em còn có chị gái của bố, anh trai của bố và em gái của bố. Em gọi anh trai của bố và chị gái của bố bằng bác, em gọi em gái của của bố bằng cô.

b. Họ ngoại của em, ngoài ông, bà ngoại sinh ra mẹ em còn có em trai của mẹ, em gái của mẹ. Em gọi em trai của mẹ bằng cậu, em gọi em gái của mẹ bằng dì.

c. Nói một số việc em đã làm để giúp đỡ mọi người trong họ nội, họ ngoại của em là:

  • Chăm em giúp dì, giúp cậu
  • Chỉ cho em con cô học bài
  • Vui chơi cùng các em....
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021