Cơ quan bài tiết nước tiểu gồm những bộ phận nào?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và chỉ trên hình 2

2. Nói với bạn

Cơ quan bài tiết nước tiểu gồm những bộ phận nào?

Bài làm:

Cơ quan bài tiết nước tiểu gồm có 4 bộ phận. Đó là:

  • Thận
  • Ống dẫn nước tiểu
  • Bóng đái
  • Ống đái
  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN