Chỉ lên hình vẽ: Mặt trời, trái đất, mặt trăng? Hướng chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời?....

  • 1 Đánh giá

6. Quan sát, chỉ trên hình và nhận xét

b. Chỉ trên hình vẽ:

  • Mặt trời, trái đất, mặt trăng.
  • Hướng chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời.
  • Hướng chuyển động của Mặt trăng quanh Trái đất

c. Nhận xét về độ lớn của Mặt trời, Trái đất và mặt trăng.

Bài làm:

Độ lớn của Mặt trời, trái đất và mặt trăng: Mặt trời lớn nhất, tiếp đến là trái đất và tiếp đến là mặt trăng

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021