Đọc đoạn văn sau, trả lời câu hỏi: Vì sao có hiện tượng có ngày và đêm? Vì sao ngày và đêm luôn kế tiếp nhau tại mọi nơi trên Trái Đất? Một ngày đêm dài bao nhiêu giờ?

  • 1 Đánh giá

5. Đọc và trả lời

a. Đọc đoạn văn sau (trang 43 sgk)

b. Trả lời câu hỏi:

  • Vì sao có hiện tượng có ngày và đêm?
  • Vì sao ngày và đêm luôn kế tiếp nhau tại mọi nơi trên Trái Đất?
  • Một ngày đêm dài bao nhiêu giờ?

Bài làm:

  • Có hiện tượng có ngày và đêm vì Trái đất có hình cầu nên Mặt trời chỉ chiếu sáng được một nửa Trái đất. Khoảng thời gian được chiếu sáng là ban ngày, khoảng còn lại là ban đêm.
  • Do Trái đất tự quay quanh mình nó nên mọi nơi trên Trái Đất đều có ngày và đêm kế tiếp nhau.
  • Một ngày đêm dài 24 giờ.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021