Quan sát hình 1, trả lời câu hỏi: Trong hệ mặt trời có mấy hành tinh? Từ Mặt trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ mấy?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát, chỉ trên hình và trả lời

a. Quan sát hình 1

b. Trả lời câu hỏi:

  • Trong hệ mặt trời có mấy hành tinh?
  • Từ Mặt trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ mấy?

Bài làm:

  • Trong hệ Mặt trời có tất cả 8 hành tinh
  • Từ Mặt trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ ba

  • 79 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN