Giải phiếu kiểm tra 2: Chúng em đã học được những gì từ chủ đề xã hội.

  • 1 Đánh giá

Phiếu kiểm tra 2: Chúng em đã học được những gì từ chủ đề xã hội - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 71. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Hoàn thành bảng sau

Hoạt động kinh tếMột số hoạt động cụ thể
Thông tin liên lạcNhận chuyển thư, ........
Nông nghiệpNuôi lợn, ........
Công nghiệpKhai thác than, ........
Thương mại..................

=> Xem hướng dẫn giải

2. Liên hệ thực tế

a. Nhận xét về hiện trạng môi trường địa phương em ở về:

  • Rác: ...................................................
  • Nước thải: ..................................................
  • Phân: ................................................

b. Theo em, rác, nước thải, phân ở địa phương em đã được xử lí hợp lí chưa? Hãy giải thích tại sao?......................

c. Em nên làm gì và không nên làm gì để góp phần bảo vệ môi trường ở địa phương nơi em sống?

Nên làmKhông nên làm

................

................

.....................

.....................

=> Xem hướng dẫn giải

3. Em thích sống ở làng quê hay đô thị? Vì sao?

.......................................................................................................

=> Xem hướng dẫn giải


  • 78 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021