Nhận xét về hiện trạng môi trường địa phương em ở về: Rác, nước thải, phân?

 • 1 Đánh giá

2. Liên hệ thực tế

a. Nhận xét về hiện trạng môi trường địa phương em ở về:

 • Rác: ...................................................
 • Nước thải: ..................................................
 • Phân: ................................................

b. Theo em, rác, nước thải, phân ở địa phương em đã được xử lí hợp lí chưa? Hãy giải thích tại sao?......................

c. Em nên làm gì và không nên làm gì để góp phần bảo vệ môi trường ở địa phương nơi em sống?

Nên làmKhông nên làm

................

................

.....................

.....................

Bài làm:

a. Nhận xét về hiện trạng môi trường địa phương em ở về:

 • Rác: Hằng ngày, có người quét dọn đường phố, thu gom rác đem về nơi tập kết
 • Nước thải: Hầu hết xả trực tiếp ra cống chảy ra sông, hồ.
 • Phân: Được xử lí rồi thải ra sông, hồ.

b. Theo em, rác, nước thải, phân ở địa phương em chưa được xử lí hợp lí vì có nhiều nơi đang xả nước thải trực tiếp vào sông, hồ. Chính vì điều đó làm cho nước ở sông, hồ ngày càng ô nhiễm, bốc mùi hôi thối, gây ra nhiều bệnh cho con người.

c. Hoàn thành bảng:

Nên làmKhông nên làm
 • Giữ sạch môi trường xung quanh
 • Bỏ rác đúng nơi quy định
 • Hạn chế thải rác, nhất là túi nilon
 • Vứt rác bừa bãi, không phân loại
 • Phóng uế ra đường
 • Đổ rác thải, nước bẩn ra sông, hồ.
 • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021