Chọn trong mỗi nhóm động vật 1 đến 2 con vật có ở địa phương và hoàn thành bảng sau:

  • 1 Đánh giá

2. Chọn trong mỗi nhóm động vật 1 đến 2 con vật có ở địa phương và hoàn thành bảng sau:

Tên nhóm động vậtTên con vậtCó lợi/ có hại đối với con người
côn trùng
chim
thú

Bài làm:

Tên nhóm động vậtTên con vậtCó lợi/ có hại đối với con người
côn trùng

1. Con muỗi

2. Con ong

Con muỗi có hai

Con ong có lợi

1. Cá mập

2. Cá voi

Cá mập có hại

Cá voi có lợi

chim

1. Chim diều hâu

2. Chim sẻ

Chim diều hâu có hại

Chim sẻ có lợi

thú

1. Con chó sói

2. Con trâu

Con chó sói có hại

Con trâu có lợi

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN