Hãy chỉ để ghép các khung chữ dưới đây với các hình cho phù hợp (một hình có thể ứng với nhiều khung chữ)

 • 1 Đánh giá

7. Quan sát và trả lời

a. Quan sát các hình từ 7 đến 12 dưới đây:

b. Trả lời câu hỏi:

Hãy chỉ để ghép các khung chữ dưới đây với các hình cho phù hợp (một hình có thể ứng với nhiều khung chữ)

Trong việc làm trên, việc nào chúng em có thể thực hiện? Việc nào có thể khuyên người lớn thực hiện?

Bài làm:

HìnhGhép khung chữ
Hình 7Bỏ rác đúng nơi quy định
Hình 8Sử dụng hai mặt giấy để tiết kiệm giấy
Hình 9

Bỏ rác đúng nơi quy định

Phân loại rác trước khi thải

Hình 10Giữ nhà vệ sinh sạch sẽ
Hình 11

Lắp đặt hệ thống xử lí nước thải

Không xả thẳng nước thải xuống nguồn nước: ao, hồ,... nước thải

Hình 12Giữ sạch môi trường xung quanh.

Trong những việc trên, việc em có thể thực hiện là:

 • Phân loại rác trước khi thải
 • Sử dụng hai mặt giấy để tiết kiệm giấy
 • Bỏ rác đúng nơi quy định
 • Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh
 • Giữ nhà vệ sinh sạch sẽ.
 • Hạn chế thải rác.

Việc có thể khuyên người lớn thực hiện:

 • Lắp đặt hệ thống xử lí nước thải
 • Cống rãnh hợp vệ sinh
 • Không xả thẳng nước thải xuống nguồn nước ao, hồ...
 • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021