Đọc và trả lời câu hỏi: Dựa vào cách mọc của thân, thực vật thường có loại thân gì? Dựa vào độ cứng của thân, thực vật thường có loại thân gì?...

 • 1 Đánh giá

5. Đọc và trả lời:

a. Đọc đoạn văn sau: (Sgk)

b. Trả lời câu hỏi:

 • Dựa vào cách mọc của thân, thực vật thường có loại thân gì?
 • Dựa vào độ cứng của thân, thực vật thường có loại thân gì?
 • Thân có chức năng gì đối với đời sống của cây?

Bài làm:

 • Dựa vào cách mọc của thân, thực vật thường có 3 loại thân, đó là:
  • Thân mọc thẳng
  • Thân leo
  • Thân bò
 • Dựa vào độ cứng của thân, thực vật thường có 2 loại thân, đó là:
  • Thân gỗ
  • Thân thảo (thân mềm).
 • Thân cây có chức năng: vận chuyển nhựa từ rễ lên lá và từ lá đi khắp các bộ phận của cây để nuôi cây.

 • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021