Quan sát tranh từ 5 đến 10, kẻ và hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây vào vở

  • 1 Đánh giá

5. Quan sát và hình thành bảng:

a. Quan sát tranh từ 5 đến 10:

b. Kẻ và hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây vào vở

Làm thức ănLàm thuốcLàm cảnh

Bài làm:

Hoàn thành bảng:

Làm thức ănLàm thuốcLàm cảnh

Cua, Cá thu, Cá ngựa, Tôm

Cá mập, cá ngựacá cảnh biển
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021