Hằng ngày, gia đình em thải ra những loại rác nào? Các loại rác ở gia đình em được xử lí như thế nào? Phân, nước thải ở gia đình em được thải ra ở đâu?

  • 1 Đánh giá

5. Liên hệ thực tế

a. Hằng ngày, gia đình em thải ra những loại rác nào?

b. Các loại rác ở gia đình em được xử lí như thế nào?

c. Phân, nước thải ở gia đình em được thải ra ở đâu?

d. Rác, phân, nước thải ở địa phương em được xử lí như thế nào?

Bài làm:

a. Hằng ngày, gia đình em thải ra những loại rác như: thức ăn thừa, túi ni lông, lon chai.

b. Các loại rác ở gia đình em được chia ra thành hai túi rác vô cơ và rác hữu cơ để đến lúc xe rác đi qua thì vứt vào đó mang đi đến nơi tập kết.

c. Phân, nước thải ở gia đình em được xử lí rồi thải ra hệ thống cống rãnh

d. Rác, phân, nước thải ở địa phương em chủ yếu xả ra hệ thống cống rồi từ cống xả thẳng ra sông, hồ.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN