Viết chữ N trước những việc làm nên, viết chữ K trước những việc làm không nên

  • 1 Đánh giá

5. Làm việc với phiếu học tập:

Viết chữ N trước những việc làm nên, viết chữ K trước những việc làm không nên

Săn, bắt thú rừngPhá tổ chim
Bắn chimPhá rừng
Buôn bán động vật quý hiêmKhám và chữa bệnh cho vật nuôi
Chăm sóc, nuôi dưỡng vật nuôiĂn thịt thú rừng
Nói "Không" với các loại thịt thú rừngXây dựng khu bảo tồn động vật

Bài làm:

Hoàn thành bảng:

KSăn, bắt thú rừngKPhá tổ chim
KBắn chimKPhá rừng
KBuôn bán động vật quý hiêmNKhám và chữa bệnh cho vật nuôi
NChăm sóc, nuôi dưỡng vật nuôiKĂn thịt thú rừng
NNói "Không" với các loại thịt thú rừngNXây dựng khu bảo tồn động vật
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN