Đọc đoạn văn sau, trả lời câu hỏi: Các bộ phận của một bông hoa? Các bộ phận của một quả?

 • 1 Đánh giá

5. Đọc và viết:

a. Đọc đoạn văn sau : (Trang 21 dgk)

b. Viết vào vở:

 • Các bộ phận của một bông hoa?
 • Các bộ phận của một quả?

Bài làm:

Các bộ phận của một bông hoa gồm:

 • Cuống hoa
 • Đài hoa
 • Cánh hoa
 • Nhụy hoa
 • Nhị hoa

Các bộ phận của một quả gồm:

 • Vỏ
 • Thịt quả
 • Hạt
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN