Giải bài 3: Cơ quan tuần hoàn trong cơ thể chúng ta

 • 1 Đánh giá

Soạn bài 3: Cơ quan tuần hoàn trong cơ thể chúng ta - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 12. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và đố bạn theo câu hỏi trong hình 1

 • Bạn có biết tim nằm ở đâu không?
 • Mạch máu nằm ở đâu trong cơ thể?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thực hiện động tác và trao đổi

a. Em hãy đặt lòng bàn tay lên ngực trái của mình như hình 3 rồi ấn nhẹ

b. Trao đổi với bạn

 • Những cảm nhận từ lồng ngực.
 • Tên bộ phận của cơ quan tuần hoàn nằm ở vị trí lồng ngực trái

=> Xem hướng dẫn giải

4. Thực hiện động tác và trao đổi

a. Đặt ngón tay trỏ lên cổ tay của bạn như hình 4 và ấn nhẹ

b. Trao đổi với bạn:

 • Những cảm nhận từ cổ tay
 • Tên bộ phận của cơ quan tuần hoàn nằm ở vị trí cổ tay

=> Xem hướng dẫn giải

5. Thử tưởng tượng và trả lời

Nếu tim ngừng đập, điều gì sẽ xảy ra?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Đọc, trả lời và viết

 • Cơ quan tuần hoàn gồm những bộ phận nào?
 • Cơ quan tuần hoàn có chức năng gì?
 • Tim có vai trò như thế nào đối với người hoạt động tuần hoàn máu trong cơ thể?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Làm việc với phiếu học tập

Hãy viết tên các bộ phận của cơ quan tuần hoàn vào chỗ ...... cho phù hợp.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 38 lượt xem