Hãy viết tên các bộ phận của cơ quan tuần hoàn vào chỗ ...... cho phù hợp.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Làm việc với phiếu học tập

Hãy viết tên các bộ phận của cơ quan tuần hoàn vào chỗ ...... cho phù hợp.

Bài làm:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021