Kể tên một số loài cây có rễ phình ra thành củ, rễ mọc ra từ cành hoặc thân ở địa phương em? Người dân quê em thường sử dụng rễ những cây đó để làm gì?

  • 1 Đánh giá

3. Liên hệ thực tế

a. Kể tên một số loài cây có rễ phình ra thành củ, rễ mọc ra từ cành hoặc thân ở địa phương em?

b. Người dân quê em thường sử dụng rễ những cây đó để làm gì?

Bài làm:

Tên một số loài cây có rễ phình ra thành củ, rễ mọc ra từ cành hoặc thân ở địa phương em:

  • Cây có rễ phình ra thành củ: cà rốt, củ đậu, củ cải trắng, sắn, khoai, tam thất, thổ nhân sâm.... => dùng để làm thức ăn, thuốc chữa bệnh
  • Cây có rễ mọc ra từ cành hoặc thân: cây đa, cây đề, cây trầu không, cây mành mành, cây si...=> Dùng làm cảnh
  • 175 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021