Gia đình em đã sử dụng lá cây vào việc gì? Ngoài những lợi ích trên, con người còn sử dụng lá cây vào những việc gì?

  • 2 Đánh giá

4. Liên hệ thực tế

a. Gia đình em đã sử dụng lá cây vào việc gì?

b. Ngoài những lợi ích trên, con người còn sử dụng lá cây vào những việc gì?

Bài làm:

a. Gia đình em đã sử dụng lá cây để:

  • Chế biến thức ăn
  • Làm thuốc chữa bệnh
  • Làm thức ăn cho động vật
  • Làm vật dụng trong gia đình

b. Ngoài những công dụng trên, lá cây còn được sử dụng để làm những việc như: gói bánh, lợp nhà, làm đồ chơi cho trẻ con....

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021