Chỉ và nói với bạn, ở trạng thái tinh thần nào thì cơ mặt được giãn ra, ở trạng thái nào thì cơ mặt bị co lại?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Thực hiện hoạt động

a. Lần lượt thể hiện 4 khuôn mặt và trạng thái tinh thần theo hình thức dưới đây:

b. Chỉ và nói với bạn, ở trạng thái tinh thần nào thì cơ mặt được giãn ra, ở trạng thái nào thì cơ mặt bị co lại?

c. Nói với bạn, trạng thái nào là có lợi, trạng thái nào là có hại đối với cơ quan thần kinh?

d. Sau bài học này, em sẽ cố gắng luôn giữ khuôn mặt mình ở trạng thái nào? Vì sao?

Bài làm:

b. Ở trạng thái tinh thần vui vẻ thì cơ mặt được giãn ra, ở trạng thái tức giận, lo lắng và sợ hãi thì cơ mặt bị co lại.

c. Trong các trạng thái trên thì trạng thái vui vẻ là có lợi, trạng thái tức giận, lo lắng và sợ hãi là có hại đối với cơ quan thần kinh.

d. Sau bài học này, em sẽ cố gắng luôn giữ khuôn mặt mình ở trạng thái vui vẻ vì nó làm cho tâm trạng mình luôn tươi mới và tốt cho cơ quan thần kinh.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021