Quan sát hình 1, chỉ trên hình 1 chỗ nào là mặt đất nhô cao, chỗ nào bằng phẳng, chỗ nào có nước? Nước suối, nước sông thường chảy đi đâu?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và trả lời

a. Quan sát hình 1:

b. Lần lượt hỏi và trả lời:

  • Chỉ trên hình 1 chỗ nào là mặt đất nhô cao, chỗ nào bằng phẳng, chỗ nào có nước?
  • Nước suối, nước sông thường chảy đi đâu?

Bài làm:

  • Nước suối, nước sông thưởng chảy ra biển.
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN