Ở bưu điện thường diễn ra các hoạt động gì? Nêu lợi ích của các hoạt động bưu điện ở trong đời sống

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát, trả lời và thảo luận

a. Quan sát hình 2 và với hiểu biết của mình, hãy trả lời:

  • Ở bưu điện thường diễn ra các hoạt động gì?
  • Nêu lợi ích của các hoạt động bưu điện ở trong đời sống

Bài làm:

  • Ở bưu điện thường diễn ra các hoạt động: nhận, phân loại, đóng gói và chuyển thư, bưu thiếp, báo, tạp chí, ấn phẩm quảng cáo, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa hoặc tài liệu theo các tuyến và khu vực.
  • Lợi ích của những hoạt động ở bưu điện trong đời sống là có thể giúp chúng ta vận chuyển thư từ, đồ vật đến địa chỉ của người mình muốn gửi nhanh chóng và đảm bảo an toàn.

  • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN