Hãy ghép mỗi số (1, 2, 3, 4) ở cột A với một chữ cái (a,b, c, d) ở cột B cho phù hợp (trang 61)

  • 1 Đánh giá

2. Suy nghĩ và trả lời:

a. Hãy ghép mỗi số (1, 2, 3, 4) ở cột A với một chữ cái (a,b, c, d) ở cột B cho phù hợp

c. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có hoạt động thương mại?

Bài làm:

a. Ghép cột A với cột B là:

b. Nếu không có hoạt động thương mại thì hàng hóa sẽ không được lưu thông, không được dưa đến tay người tiêu dùng.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN