Quan sát và đọc thông tin trong hình 6, hãy chia sẻ với các bạn những gì em biết về Trái Đất?

  • 1 Đánh giá

4. Chúng em tìm hiểu về Trái Đất

Quan sát và đọc thông tin trong hình 6, hãy chia sẻ với các bạn những gì em biết về Trái Đất?

Bài làm:

  • Trái Đất là một trong tám hành tinh của hệ Mặt trời. Trong đó, từ Mặt trơi ra xa dần Trái Đất nằm ở vị trí thứ ba.
  • Trái Đất rất lớn và có dạng hình cầu.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021