Ra sân trường quan sát cây, ghi nhớ thê từng cây có thân gỗ, cây có thân thảo, cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò, quay trở lại điền vào bảng 1:

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát, ghi nhớ và hoàn thành bảng:

a. Ra sân trường quan sát cây,

b. Ghi nhớ tên những cây có thân gỗ, cây có thân thảo, cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò,

c. Quay trở lại lớp học và viết những điều quan sát được vào bảng 1.

Tên câyThân mọc đứngthân bòthân leothân gỗthân thảo
Ví dụ: Cây lúaxx
Cây ......
Cây ......
Cây ......
Cây ......

Bài làm:

Hoàn thành bảng 1.

Tên câyThân mọc đứngthân bòthân leothân gỗthân thảo
Ví dụ: Cây lúaxx
Cây bầuxx
Cây xoàixx
Cây dưa hấuxx
Cây su hàoxx
  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN