Quan sát hình 1,2,3,4 trả lời câu hỏi: Nói tên loại côn trùng trong hình? Kể tên các loại côn trùng khác mà em biết?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và trả lời

a. Quan sát hình 1,2,3,4:

b. Trả lời câu hỏi:

  • Nói tên loại côn trùng trong hình?
  • Kể tên các loại côn trùng khác mà em biết?

Bài làm:

Tên của các loại côn trùng trong hình trên:

  • Hình 1: Con ruồi
  • Hình 2: Con muỗi
  • Hình 3: Con dế
  • Hình 4: Con chuồn chuồn

Một số loại côn trùng khác mà em biết là: kiến, bướm, bọ chét, gián, bọ xít, cào cào, châu chấu, ong, gián....

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN