Chúng em đang học môn gì? Tiết học trước là tiết học của môn học gì? Tiết học sau là tiết học của môn học gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế

a. Chúng em đang học môn gì?

b. Tiết học trước là tiết học của môn học gì?

c. Tiết học sau là tiết học của môn học gì?

d. Chúng em còn được học những môn học nào khác ở trường?

Bài làm:

Chúng em đang học môn Tự nhiên và xã hội:

b. Tiết học trước là tiết học của môn Tiếng việt

c. Tiết học sau là tiết học của môn học toán

d. Chúng em còn được học những môn học khác ở trường như: âm nhạc, mĩ thuật, thể dục, đạo đức...

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN