Hãy tưởng tượng: Điều gì sẽ xảy ra nếu nhổ một cây ra khỏi đất? Điều gì sẽ xảy ra nếu cây không có rễ?

  • 1 Đánh giá

3. Hãy tưởng tượng:

a. Điều gì sẽ xảy ra nếu nhổ một cây ra khỏi đất?

b. Điều gì sẽ xảy ra nếu cây không có rễ?

Bài làm:

a. Khi nhổ một cây ra thì cây sẽ kéo bộ rễ lên và làm cho lớp đất bị vỡ vụn.

b. Nếu cây không có rễ thì cây sẽ héo và chết. Bởi cây nào cũng cần có rễ để rễ hút nước và chất khoáng nuôi cây.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN