Giải bài 18: Thân cây có đặc điểm gì?

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 18: Thân cây có đặc điểm gì? - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 7. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Thực hiện hoạt động

a. Quan sát các hình 1,2,3,4,5,6:

b. Chỉ và nói cây nào có thân mọc đứng, cây nào có thân leo, cây nào có thân bò?

c. Chỉ và nói những cây có thân gỗ, cây có thân thảo?

d. Thân cây su hào có đặc điểm gì đặc biệt?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát, ghi nhớ và hoàn thành bảng:

a. Ra sân trường quan sát cây,

b. Ghi nhớ tên những cây có thân gỗ, cây có thân thảo, cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò,

c. Quay trở lại lớp học và viết những điều quan sát được vào bảng 1.

Tên câyThân mọc đứngthân bòthân leothân gỗthân thảo
Ví dụ: Cây lúaxx
Cây ......
Cây ......
Cây ......
Cây ......

=> Xem hướng dẫn giải

3. Quan sát và trả lời:

a. Quan sát các hình 7,8,9,10

b. Trả lời câu hỏi:

  • Chỉ và nói những cây thân gỗ, cây thân thảo, cây có thân mọc đứng
  • Nói với bạn, thân cây của các cây trong mỗi hình được sử dụng làm gì?
  • Ở địa phương em, người ta dùng thân cây để làm gì?
  • Kể những lợi ích khác của thân cây mà em biết?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Làm thí nghiệm nhỏ

a. Bấm vào ngọn cây mướp hoặc khoai lang...nhưng không làm đứt rời khỏi cây

b. Hãy dự đoán xem sau vài ngày nữa điều gì sẽ xảy ra đối với cây đó? Vì sao?

c. Viết vào vở tình trạng của cây vừa lấy bấm và dự đoán của em

d. Đặt cây ở hóc lớp để theo dõi trong vài ngày. Hãy kiểm tra xem dự đoán của em có đúng không?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Đọc và trả lời:

a. Đọc đoạn văn sau: (Sgk)

b. Trả lời câu hỏi:

  • Dựa vào cách mọc của thân, thực vật thường có loại thân gì?
  • Dựa vào độ cứng của thân, thực vật thường có loại thân gì?
  • Thân có chức năng gì đối với đời sống của cây?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Lần lượt hỏi và trả lời:

a. Kể tên một số loại cây mà em biết. Những cây đó có thân gì? Thân của những cây đó được con người sử dụng làm gì?

b. Kể tên những sản phẩm làm từ thân cây có trong gia đình em hoặc địa phương em (rổ, rá, bàn, ghế)?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thực hiện hoạt động:

Hoàn thành bảng 2 (Sgk trang 10)

Tên câythân đứngthân bòthân leothân gỗthân thảoÍch lợi
Cây khoai langxxlàm thức ăn
Cây .........
Cây .........
Cây .........

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

1. Làm bộ sưu tầm tranh ảnh và viết tên các loại thân cây

=> Xem hướng dẫn giải


  • 143 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021