Thực hiện hoạt động: Hoàn thành bảng 2

  • 1 Đánh giá

2. Thực hiện hoạt động:

Hoàn thành bảng 2 (Sgk trang 10)

Tên câythân đứngthân bòthân leothân gỗthân thảoÍch lợi
Cây khoai langxxlàm thức ăn
Cây .........
Cây .........
Cây .........

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Tên câythân đứngthân bòthân leothân gỗthân thảoÍch lợi
Cây khoai langxxlàm thức ăn
Cây xà cừxxlấy gỗ, làm củi
Cây su hàoxxlàm thức ăn
Cây cao suxxlấy nhựa, lấy gỗ, làm củi.
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021