Giải bài 11: Cuộc sống xung quanh em

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 11: Cuộc sống xung quanh em - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 47. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Tìm hiểu hình vẽ

a. Quan sát hình 1

b. Chỉ và nói cho bạn nghe những gì em thấy trong hình 1?

c. Chỉ và nói tên những cơ quan có trong hình 1?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát và trả lời

Em hãy quan sát và nói tên cơ quan hành chính giáo dục, văn hóa, y tế thể hiện ở trong hình 2, 3, 4, 5.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Phân biệt làng quê và đô thị

a. Trong hai hình 6 và 7, hình nào thể hiện cảnh đô thị, hình nào thể hiện cảnh làng quê?

b. Quan sát hình 6, 7 và với hiểu biết của mình, em hãy nêu sự khác biệt giữa làng quê và đô thị về:

  • Phong cảnh, nhà cửa
  • Đường sá, hoạt động giao thông
  • Hoạt động sinh sống chủ yếu của người dân

=> Xem hướng dẫn giải

4. Liên hệ thực tế

a. Em sống ở tỉnh (thành phố) nào?

b. Nơi em sống là làng quê hay đô thị?

c. Hãy nói về đường và phương tiện giao thông nơi em sống?

d. Người dân nơi em sống thường làm nghề gì?

e. Em đã làm gì để thể hiện lòng yêu quê hương mình?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Đọc, trả lời và viết

b. Hãy chọn trong các khung chữ dưới đây những ý thể hiện đặc điểm đô thị và những ý thể hiện đặc điểm làng quê?

c. Viết vào vở 2 ý thể hiện đặc điểm đô thị và 2 ý thể hiện đặc điểm làng quê?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Lần lượt hỏi và trả lời

a. Em đã biết những cơ quan nào ở tỉnh (thành phố) nơi em sống?

b. Hãy nói tên một số cơ quan và địa chỉ của chúng theo bảng sau:

Tên cơ quan

Địa chỉ

Cơ quan hành chính

Cơ quan văn hóa

Cơ quan giáo dục

Cơ quan y tế

c. Kể tên một số hoạt động diễn ra ở một số cơ quan mà em đã từng đến

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Với sự giúp đỡ của người thân, em hãy tìm hiểu về tỉnh (thành phố) nơi em sống va viết theo gợi ý ở bảng sau:

Trước đâyHiện nay
Phong cảnh, nhà cửa
Đường và phương tiện giao thông
Nghê sống chính của người dân

=> Xem hướng dẫn giải


  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021