Chỉ và nói cho bạn nghe những gì em thấy trong hình 1? Chỉ và nói tên những cơ quan có trong hình 1?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Tìm hiểu hình vẽ

a. Quan sát hình 1

b. Chỉ và nói cho bạn nghe những gì em thấy trong hình 1?

c. Chỉ và nói tên những cơ quan có trong hình 1?

Bài làm:

Quan sát hình 1 em thấy:

b. Em thấy trong bức tranh có các tòa nhà cao tầng, ô tô, cây xanh, đường phố, lá cờ đỏ, cột đèn đường, mọi người đi lại trên đường, xe máy, xe đạp...

c. Tên những cơ quan có trong hình 1 là: Công an tỉnh, bệnh viện, sở Giáo dục và đào tạo, bưu điện, đài truyền hình, trường THPT...

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021