Quan sát và đọc thông tin hình 1, 2: Chỉ vào những hình và nói đâu là rễ cọc, đâu là rễ chùm...

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

a. Quan sát và đọc thông tin trong hình 1,2:

b. Chỉ vào từng hình và nói đâu là rễ cọc, đâu là rễ chùm.

c. Đố bạn rễ gì?

  • Quan sát và đọc thông tin trong hình 3, 4
  • Trao đổi với bạn bên cạnh để hoàn thành thông tin trong từng hình

d. Viết tên cây sưu tập được:

Rễ cọcRễ chùm

Bài làm:

b. Hình 1 là rễ cọc, hình 2 là rễ chùm

c.

d. Viết tên cây sưu tập được:

Rễ cọcrễ chùm
cây bưởi, cây mít, cây canh, cây ổi, cây cải, cây su hào, cây bắp cải,....cây hành, cây mùi ta, cây cỏ mần trầu, cây tỏi tây, cây mạ, cây lúa, cây dâu tây, cây lục bình, cây cần tây....
  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN