Kể tên các bộ phận của cơ quan hô hấp? Nêu vai trò của hoạt động thở đối với sự sống của con người?

 • 1 Đánh giá

7. Đọc và trả lời

 • Kể tên các bộ phận của cơ quan hô hấp?
 • Nêu vai trò của hoạt động thở đối với sự sống của con người?

Bài làm:

 • Cơ quan hô hấp gồm có các bộ phận:
  • Mũi
  • Phế quản
  • Khí quản
  • Phổi (2 lá)
 • Trong sự sống của con người, hoạt động thở vô cùng quan trọng. Nhờ có hoạt động thở của cơ quan hô hấp mà con người có đủ lượng ô-xi đưa vào cơ thể để duy trì sự sống. Nếu chúng ta ngưng thở 3 - 4 phút thì chúng ta có thể dẫn đến bị chết. Vì vậy, chúng ta phải hít thở đều đặn.

 • 75 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN