Em hãy quan sát và nói tên cơ quan hành chính giáo dục, văn hóa, y tế thể hiện ở trong hình 2, 3, 4, 5.

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát và trả lời

Em hãy quan sát và nói tên cơ quan hành chính giáo dục, văn hóa, y tế thể hiện ở trong hình 2, 3, 4, 5.

Bài làm:

Tên các cơ quan hành chính giáo dục, văn hóa, y tế thể hiện ở trong hình 2, 3, 4, 5 là:

  • Trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trường đại học Bác khoa Hà Nội
  • Bảo tàng lịch sử Việt Nam
  • Bệnh viện Dung Quất
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021