Vẽ sơ đồ hình 10 vào vở, đánh mũi tên chỉ hướng chuyển động của Mặt trăng quanh Trái đất?

  • 1 Đánh giá

3. Vẽ sơ đồ về sự chuyển động của mặt trăng quanh Trái Đất

Vẽ sơ đồ hình 10 vào vở, đánh mũi tên chỉ hướng chuyển động của Mặt trăng quanh Trái đất?

Bài làm:

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN