Điều tra tình hình vệ sinh môi trường ở trường và khu vực xung quanh, có rác thải vứt bừa bãi không?

  • 1 Đánh giá

2. Chơi trò chơi "Đổ rác"

3. Điều tra tình hình vệ sinh môi trường ở trường và khu vực xung quanh

  • Có rác thải vứt bừa bãi không?
  • Cống rãnh thoát nước có hợp vệ sinh không?
  • Nguồn nước quanh trường có bị nhiễm bẩn không?

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Tình hình vệ sinh môi trường ở trường và khu vực xung quanh là:

  • Không có ác thải vứt bừa bãi.
  • Cống rãnh thoát nước đảm bảo hợp vệ sinh.
  • Nguồn thoát nước quanh trường không bị nhiễm bẩn.
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN