Giải phiếu kiểm tra 1: Chúng em học được những gì từ chủ đề con người và sức khỏe?

  • 1 Đánh giá

Soạn phiếu kiểm tra 1: Chúng em học được những gì từ chủ đề con người và sức khỏe? - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 34. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Hoàn thành bảng sau:

a. Điền vào chỗ chấm (...) dưới mỗi hình tên cơ quan của cơ thể cho phù hợp

b. Điền thông tin vào cột còn lại

Trả lời:


  • 66 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021