Có những loại rác nào? Rác hữu cơ gồm những loại nào? Rác vô cơ gồm những loại rác nào?

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát hình 2 và trả lời:

a. Có những loại rác nào?

b. Rác hữu cơ gồm những loại nào?

c. Rác vô cơ gồm những loại rác nào?

d. Rác tái chế gồm những loại rác nào?

Bài làm:

a. Có hai loại rác, đó là rác hữu cơ và rác vô cơ

b. Rác hữu cơ gồm những loại: hoa, quả, bã chè, thức ăn thừa, lá cây, rau, cà phê

c. Rác vô cơ gồm những loại rác: các loại xương, túi ni lông, đồ chơi, giấy ăn, quần áo cũ, cành cây, vỏ sò hến..

d. Rác tái chế gồm những loại rác: vỏ hộp, chai, túi nhựa, chai nhựa, giấy báo, vải sợi.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021