Em sống ở tỉnh (thành phố) nào? Nơi em sống là làng quê hay đô thị? Hãy nói về đường và phương tiện giao thông nơi em sống?

  • 1 Đánh giá

4. Liên hệ thực tế

a. Em sống ở tỉnh (thành phố) nào?

b. Nơi em sống là làng quê hay đô thị?

c. Hãy nói về đường và phương tiện giao thông nơi em sống?

d. Người dân nơi em sống thường làm nghề gì?

e. Em đã làm gì để thể hiện lòng yêu quê hương mình?

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

a. Em sống ở tỉnh Nghệ An

b. Nơi em sống là làng quê.

c. Mặc dù ở làng quê, nhưng đường sá ở địa phương em đã được bê tông hóa, đường rộng rãi nhưng phương tiện giao thông không đông đúc như ở thành phố lớn, chủ yếu là xe máy, xe đạp và xe bò.

d. Người dân nơi em sống thường làm nghề trồng lúa nước, trồng cây lương thực ngắn ngày (ngô, lạc, đậu, khoai...), chăn nuôi gia súc gia cầm. Ngoài ra, người dân quê em còn làm thêm một số nghề thủ công như dệt tơ tằm, đồ thủ công bằng cây mây...

e. Để thể hiện lòng yêu quê hương mình, em luôn giới thiệu với bạn bè về quê hương của mình, luôn bảo vệ các di tích lịch sử ở quê hương, luôn cố gắng học tập để trở thành công dân có ích, sau này xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021