Quan sát, đọc thông tin dưới hình 4,5 và trả lời câu hỏi: Trái Đất đồng thời tham gia vào những chuyển động nào? Hãy chỉ hướng chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và hướng chuyển động quanh mặt trời?...

 • 1 Đánh giá

3. Quan sát, đọc thông tin và trả lời

a.Quan sát, đọc thông tin dưới hình 4,5: (trang 47,48 sgk)

b. Trả lời câu hỏi:

 • Trái Đất đồng thời tham gia vào những chuyển động nào?
 • Hãy chỉ hướng chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và hướng chuyển động quanh mặt trời?
 • Các hướng này cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ (nếu nhìn từ cực Bắc xuống)?
 • Khi chuyển động được một vòng quanh mặt trời thì Trái Đất đã quay quanh mình nó được bao nhiêu vòng?

Bài làm:

b. Trả lời câu hỏi:

 • Trái Đất đồng thời tham gia vào những chuyển động: Vừa quay quanh mình nó vừa quay quanh Mặt trời
 • Chỉ hướng chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và hướng chuyển động quanh mặt trời:
  • Hình 4, Trái đất quay quanh mình nó
  • Hình 5, Trái đất quay quanh mặt trời
 • Các hướng này cùng chiều kim đồng hồ (nếu nhìn từ cực Bắc xuống).
 • Khi chuyển động được một vòng quanh mặt trời thì Trái Đất đã quay quanh mình nó được 365 vòng bởi mỗi ngày trái đất tự quay quanh mình được 1 vòng.
 • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021