Cần làm gì để phòng cháy khi ở nhà?

  • 1 Đánh giá

5. Đọc và trả lời

Cần làm gì để phòng cháy khi ở nhà?

Bài làm:

Để phòng cháy khi ở nhà chúng ta cần để những thứ dễ cháy cách xa bếp nấu. Khi đun nấu phải trông coi cẩn thận và nhớ tắt bếp khi sử dụng xong.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021