Quan sát và đọc thông tin trong hình 7,8: Nói và chỉ tên các bộ phận của một bông hoa, các bộ phận của một quả.

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát, đọc, chỉ trên hình và trả lời:

a. Quan sát và đọc thông tin trong hình 7,8:

b. Nói và chỉ trên hình:

  • Các bộ phận của một bông hoa
  • Các bộ phận của một quả.

c. Trả lời câu hỏi:

  • Một bông hoa gồm những bộ phận nào?
  • Một quả thường có những bộ phận nào?

Bài làm:

Quan sát hình 7, 8 ta thấy:

  • Một bông hoa thường có 5 bộ phận, đó là: Cánh, cuống, nhụy, nhị và đài.
  • Một quả thường có 3 bộ phận, đó là: Vỏ, thịt quả và hạt.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN