Liên hệ thực tế: Hãy đọc ngày, tháng, năm theo tờ lịch ở hình 2? Hôm nay là ngày bao nhiêu, thuộc tháng mấy, năm nào?...

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế

  • Hãy đọc ngày, tháng, năm theo tờ lịch ở hình 2
  • Hôm nay là ngày bao nhiêu, thuộc tháng mấy, năm nào?
  • Hiện tại đang mà mùa gì trong năm?
  • Thời tiết mua này thế nào (ấm áp, nóng bức, mát mẻ hay lạnh giá)?

Bài làm:

Ví dụ:

  • Ngày 2 tháng 4 năm 2018
  • Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2018
  • Hiện tại đang là mùa xuân
  • Thời tiết mùa xuân mát mẻ.
  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN