Ở địa phương em có bưu điện không? Em đã đến bưu điện bao giờ chưa? Em đến đó để làm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế

a. Ở địa phương em có bưu điện không?

b. Em đã đến bưu điện bao giờ chưa? Em đến đó để làm gì?

c. Kể một số hoạt động em đã nhìn thấy ở bưu điện?

Bài làm:

a. Ở địa phương em có bưu điện.

b. Em đã từng đến bưu điện. Lần đó, em đi cùng mẹ để gửi mấy món đồ về cho bà ngoại ở quê.

c. Kể một số hoạt động em đã nhìn thấy ở bưu điện là: Đóng gói, kí tên, đóng dấu, xếp hàng vào thùng...

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN