Đọc đoạn văn sau, trả lời câu hỏi: Nêu một số đặc điểm của cá, tôm và cua? Nêu một số lợi ích của cá, tôm và cua?

  • 1 Đánh giá

6. Đọc và trả lời:

a. Đọc đoạn văn sau: (trang 30sgk)

b. Trả lời câu hỏi:

  • Nêu một số đặc điểm của cá, tôm và cua?
  • Nêu một số lợi ích của cá, tôm và cua?

Bài làm:

Một số đặc điểm của cá, tôm và cua:

  • Cá: sống dưới nước, có xương sống, thở bằng mang, cơ thể có vảy, có vây
  • Tôm và cua: sống dưới nước, không có xương sống, cơ thể được bao phủ một lớp vỏ cứng, có nhiều chân và phân thành các đốt.

Một số lợi ích của cá, tôm và cua: Làm thức ăn, một số loại cá còn được sử dụng để làm thuốc và làm cảnh.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021