Lựa chọn các thẻ chữ để đặt vào các ô có viết các số 1, 2, 3, 4 cho phù hợp

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Xác định thẻ chữ phù hợp với thứ tự các số trong hình

a. Quan sát các hình dưới đây:

b. Lấy các thẻ chữ ở góc học tập (các dây thần kinh, hộp sọ, não, tủy sống)

c. Lựa chọn các thẻ chữ để đặt vào các ô có viết các số 1, 2, 3, 4 cho phù hợp

Bài làm:

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN