Hãy nói và nhận xét những gì em thấy trong các hình 5, 6. Những việc làm nào sai? Ở địa phương em có hiện tượng đó không? Nguồn nước bị nhiễm bẩn có tác hại gì?

 • 1 Đánh giá

4. Quan sát và thảo luận

 • Hãy nói và nhận xét những gì em thấy trong các hình 5, 6.
 • Những việc làm nào sai?
 • Ở địa phương em có hiện tượng đó không?
 • Nguồn nước bị nhiễm bẩn có tác hại gì?

Bài làm:

 • Quan sát hình 5, 6 em thấy, việc xả nước thải, khói bụi vào môi trường là không đúng, cần phải lên án và xử lí kịp thời.
 • Những việc làm sai là:
  • Hình 5: Nước thải của nhà máy chưa xử lí đã xả ra sông
  • Hình 6: Cô gái đổ rác thải xuống dòng sông, nước thải sinh hoạt chưa xử lí đổ ra sông.
 • Ở địa phương em diễn ra hiện tượng đó còn nhiều.
 • Nguồn nước bị nhiễm bẩn sẽ ngấm vào các mạch nước ngầm. Khi chúng ta sử dụng sẽ nảy sinh các mầm bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, mùi hôi thối của nguồn nước ô nhiễm cũng gây ra bệnh tật cho những người ở xung quanh đó.

 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021