Hình nào chỉ đường đi của không khí khi hít vào? Hình nào chỉ đường đi của không khí khi thở ra? Em cảm thấy thế nào sau khi nín thở lâu?

  • 1 Đánh giá

3. Quan sát, chỉ trên hình và trả lời:

  • Hình nào chỉ đường đi của không khí khi hít vào?
  • Hình nào chỉ đường đi của không khí khi thở ra?
  • Em cảm thấy thế nào sau khi nín thở lâu?
  • Theo em, chúng ta có nên nín thở lâu không? Vì sao?

Bài làm:

Quan sát hình em thấy:

  • Hình a chỉ đường đi của không khí khi hít vào (có mũi tên từ ngoài vào)
  • Hình b chỉ đường đi của không khí khi thở ra (có mũi tên từ trong ra)
  • Khi nín thở lâu, em cảm thấy rất khó chịu và ngột ngạt.
  • Theo em, chúng ta không nên nín thở lâu vì khi ta nín thở sẽ không thể đưa không khí vào bên trong cơ thể, như vậy chúng ta sẽ có thể bị chết.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021